Nu lanserar Plåt & Ventföretagen en webbutbildning för Skotta säkert. Utbildningen består av en kurs och ett licensprov. Genom att gå webbutbildningen blir kursdeltagaren licenserad takskottare.

I webbshoppen på Plåt & Ventföretagens hemsida kan du beställa webbutbildningen. När du har beställt kursen får du en länk till kursen. Du får tillgång till kursen i 30 dagar. När du har genomfört kursen kontaktar du Plåt & Ventföretagen för att bli anmäld till nästa provtillfälle.

Läs mer om webbutbildningen här.