Licensierade företag

Sedan 2012 har Plåt & Ventföretagen licensierat över 8 000 personer enligt Skotta säkert. Målet med licensieringen är att takskottarna ska ha rätt kompetens, utrustning och försäkringar för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.

Nedan listar vi de företag som har minst en takskottare som är Skotta säkert-licensierad.

Företag markerade med M är medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Filtrering

Visa alla företag inom ett visst län

Ledsen, inga resultat 🙁