Om du har förlorat ditt Skotta säkertkort är det olika förutsättningar som gäller beroende när du har gått kursen.

Du har gått webbutbildningen innan december 2021:
Om du har gått Skotta säkerts webbutbildning innan december 2021 så har vi ingen spårbarhet på grund av att vi inte hade rutiner för hur vi skulle spara personuppgifter på ett GDPR-säkert sätt. Det innebär att vi inte kan hitta igen dig om du hör av dig vid förlust av kort. Det spelar ingen roll om du har kvar ditt intyg/diplom. Du måste gå om utbildningen.

Du har gått webbutbildningen efter december 2021:
Om du har gått Skotta säkerts webbutbildning efter december 2021 så har vi spårbarhet eftersom vi nu har ett system som lever upp till GDPR-kraven och vi kan hitta igen dina uppgifter vid förlust av kort. Får vi dina personuppgifter ska vi sannolikt hitta igen dig och skicka dig ett nytt kort mot följande kostnad 520 kr.

Seriösa företag har Skotta säkert-licens