Seriösa företag har Skotta säkert-licens

Skotta säkert är en licensutbildning för takskottare. Genom att anlita licensierade takskottare kan du känna dig trygg.

Skotta säkert bidrar till att:

  • Öka tryggheten för allmänheten
  • Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna
  • Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen
  • Reducera antalet skador på personer, material och egendom

Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.

Information om Skotta säkerts webbutbildning:

Aktuellt

Viktig information om kursmaterial

Från hösten 2019 är inte längre utbildningsmaterial som inköptes före hösten 2017 giltigt. Vi hänvisar istället till Skotta säkerts webbutbildning som beställs via Plåt & Ventföretagens webbshop. Läs mer om webbutbildningen här.

Licenserade takskottare minskar takskadorna

2012 tog Plåt & Ventföretagen initiativ till Skotta säkert tillsammans med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden och ett antal försäkringsbolag. Målet var att minska skadorna på person och egendom vid takskottning och en nollvision infördes. Innan Skotta säkert...