Seriösa företag har Skotta säkert-licens

Skotta säkert är en licensutbildning för takskottare. Genom att anlita licensierade takskottare kan du känna dig trygg.

Skotta säkert bidrar till att:

  • Öka tryggheten för allmänheten
  • Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna
  • Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen
  • Reducera antalet skador på personer, material och egendom

Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.

Information om Skotta säkerts webbutbildning:

Aktuellt

Skotta säkert finns nu på engelska

Den 15 september lanseras webbutbildningen Skotta säkert på engelska. Du beställer utbildningen på Plåt & Ventföretagens hemsida. Utbildningen Skotta säkert har som mål att minska antalet skador på tak i samband med takskottning. Nu lanseras webbutbildningen på...

Ändrad licenstid

Från november 2022 har vi tagit bort kravet på att licensen ska förnyas efter fem år. Beslutet togs den 25 oktober av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.