Seriösa företag har Skotta säkert-licens

Skotta säkert är en licensutbildning för takskottare. Genom att anlita licensierade takskottare kan du känna dig trygg.

Skotta säkert bidrar till att:

  • Öka tryggheten för allmänheten
  • Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna
  • Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen
  • Reducera antalet skador på personer, material och egendom

Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.

Aktuellt

Gör en riskanalys innan snön kommer!

Innan snön kommer är det en självklarhet att arbetsgivaren som åtar sig snöskottning för hustak gör en noggrann riskanalys av taket. Arbetsgivaren ansvarar för att takens säkerhetsanordningar är i gott skick och bör därför förbereda sig inför vinterns aktiviteter....

Utbildning har ökat säkerheten på taken

För att öka säkerheten för takskottare tog Plåt & Ventföretagen för fyra år sedan initiativ till licensutbildningen Skotta säkert. Det har minskat antalet olyckor, säger Alexander Iliev, som är ansvarig för satsningen. Läs hela artikeln på...

Färre olyckor och sänkt skaderisk med säker takskottning

Nu kan vi verkligen konstatera att vintern är här på allvar. De senaste dagarna har snön fallit i stora mängder i större delen av landet och det har lett till att snöskottningsperioden är i full gång. Inte bara på gator och på torg utan även på taken. Läs hela...