Licensierade företag

Sedan 2012 har Plåt & Ventföretagen licensierat över 7 500 handledare och takskottare enligt Skotta säkert. Licensieringen garanterar att takskottarna har rätt kompetens, utrustning och försäkringar för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.

Nedan listar vi de företag som har minst en handledare som är Skotta säkert-licenserad. Observera att listan bara avser företag som har minst en handledare. Företag med endast licensierade takskottare står inte på listan.

Företag markerade med M är medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Filtrering

Visa alla företag inom ett visst län

Ledsen, inga resultat 🙁