Innan snön kommer är det en självklarhet att arbetsgivaren som åtar sig snöskottning för hustak gör en noggrann riskanalys av taket. Arbetsgivaren ansvarar för att takens säkerhetsanordningar är i gott skick och bör därför förbereda sig inför vinterns aktiviteter. Ibland finns det även anledning att ställa kompletterande krav på taktsäkerheten, något som alla vinner på. Det är fortfarande ett tag kvar innan den första snön kommer, men innan du vet ordet av har vintern tagit sitt grepp och ett snötäcke ligger över taken. Ta därför tillfället i akt och gör din riskanalys redan nu.