2012 tog Plåt & Ventföretagen initiativ till Skotta säkert tillsammans med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden och ett antal försäkringsbolag. Målet var att minska skadorna på person och egendom vid takskottning och en nollvision infördes. Innan Skotta säkert uppstod det skador på fastigheter, egendom och person i samband med takskottning för miljontals kronor varje år.

– När vi lanserade projektet Skotta säkert för sju år sedan var målet att undvika samtliga skador som uppkom på grund av snöskottning. Nu har vi lyckats. Vi riktar därför en stor eloge till alla som har genomfört utbildningen, säger Martina Jonaeson på Säkra Stenstaden.
Läs mer här.