För entreprenörer

Ska ditt företag skotta tak i vinter?

Är ni rätt rustade? De flesta av landets försäkringsbolag ställer numera krav på att fastighetsägare anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert.

Det finns därför all anledning att licensiera samtliga medarbetare så snart som möjligt. Företag som arbetar med takskottning tar i dagsläget en stor risk då många försäkringar har undantag för takskottning eller krav på hur du ska utföra arbetet. Prata med ditt försäkringsbolag och fråga vilka förmåner som följer med en licens enligt Skotta säkert!

Fördelar med Skotta säkert

Oavsett försäkringsbolagens förmåner, ger licensen för Skotta säkert trygghet. Främst för att du höjer kvaliteten och får ett säkrare utförande för alla parter, men du skapar också ett arbetssätt där du undviker framtida diskussioner om vem som orsakat vad. Målet är att vi ska få skadefria arbetsmiljöer för alla som arbetar med takskottning samt minimera skador på egendom. Försäkringsmäklarna Säkra att tagit fram en lista med tips när det gäller försäkring, läs tipsen här.

OBS! Tänk på att om du anlitar underentreprenörer ska även de vara licensierade.

Så här blir du och ditt företag licensierade enligt Skotta säkert:

Webbutbildning för Skotta säkert
I oktober 2018 lanserade Plåt & Ventföretagen en webbutbildning för takskottare. Läs mer om webbutbildningen här.

Licensens längd
Från november 2022 har vi tagit bort kravet på att licensen ska förnyas efter fem år. Beslutet togs den 25 oktober av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.

Avtal
För de medlemmar som har gått Skotta säkert tillhandahåller Plåt & Ventföretagen avtalsmallar för takskottning. Du hittar mallarna här.

Vid frågor beträffande tillämpningen av något av avtalen, kontakta Plåt & Ventföretagens jurister. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer om webbutbildningen

Skotta säkert-licensen ger trygghet