Utbildning

Utbildningsupplägget för Skotta säkert inbegriper handledare och takskottare. Handledaren utbildas av Plåt & Ventföretagen. Ofta utbildas en handledare per företag. Handledaren i sin tur utbildar takskottarna. Takskottarna kan vara anställda på det egna företaget och/eller anställda på andra företag. Handledare och takskottare som är utbildade enligt Skotta säkert, får en licens som är giltig i fem år. Därefter måste licensen förnyas.

Från hösten 2018 kommer Skotta säkert finnas som webbutbildning för takskottare. De som väljer att genomföra webbutbildningen behöver inte utbilda handledare och utbildningen sker via företagets egen dator/surfplattor.

Under en övergångsperiod kommer det fortfarande att vara möjligt att utbilda handledare och takskottare med handböcker och fysiska utbildningstillfällen.

Mer information om webbutbildningen kommer under 2018.

Seriösa företag har Skotta säkert-licens