Utbildning

Tidigare omfattade utbildningsupplägget för Skotta säkert en handledar- och takskottarutbildning. Från och med oktober 2018 består Skotta säkert av en webbutbildning för takskottare, vilket gör att handledarutbildningen är borttagen. Handledarna behövs inte längre eftersom takskottarna utbildas via webbutbildningen.

Från hösten 2019 är inte längre utbildningsmaterial som inköptes före hösten 2017 giltigt. Vi hänvisar istället till Skotta säkerts webbutbildning som beställs via Plåt & Ventföretagens webbshop.

Obs! Skotta säkert är en utbildning för att minska skador på tak och egendom. För kurser i taksäkerhet eller arbete på väg (som behövs vid avspärrning av väg/trottoar), hänvisar vi till andra kurser. 

Läs mer om webbutbildningen

Policy för hantering av personuppgifter

Seriösa företag har Skotta säkert-licens