Utbildning

Tidigare omfattade utbildningsupplägget för Skotta säkert en handledar- och takskottarutbildning. Från och med oktober 2018 består Skotta säkert av en webbutbildning för takskottare, vilket gör att handledarutbildningen är borttagen. Handledarna behövs inte längre eftersom takskottarna utbildas via webbutbildningen.

Under en övergångsperiod finns det gamla utbildningsmaterialet för takskottare att beställa via Plåt & Ventföretages webbshop. Detta kan beställas av handledare som har en giltig licens.

De som väljer att genomföra webbutbildningen behöver inte utbilda handledare och utbildningen sker via företagets egen dator/surfplattor.

Om du behöver förnya din Skotta säkert-licens gör du det genom att gå webbutbildningen.

Obs! Skotta säkert är en utbildning för att minska skador på tak och egendom. För kurser i taksäkerhet eller arbete på väg (som behövs vid avspärrning av väg/trottoar), hänvisar vi till andra kurser. 

Läs mer om webbutbildningen

Policy för hantering av personuppgifter

Seriösa företag har Skotta säkert-licens