Viktig information om kursmaterial

Från hösten 2019 är inte längre utbildningsmaterial som inköptes före hösten 2017 giltigt. Vi hänvisar istället till Skotta säkerts webbutbildning som beställs via Plåt & Ventföretagens webbshop. Läs mer om webbutbildningen här.

Licenserade takskottare minskar takskadorna

2012 tog Plåt & Ventföretagen initiativ till Skotta säkert tillsammans med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden och ett antal försäkringsbolag. Målet var att minska skadorna på person och egendom vid takskottning och en nollvision infördes. Innan Skotta säkert...

Premiär för webbutbildningen!

Nu lanserar Plåt & Ventföretagen en webbutbildning för Skotta säkert. Utbildningen består av en kurs och ett licensprov. Genom att gå webbutbildningen blir kursdeltagaren licenserad takskottare. I webbshoppen på Plåt & Ventföretagens hemsida kan du beställa...