Den 15 september lanseras webbutbildningen Skotta säkert på engelska. Du beställer utbildningen på Plåt & Ventföretagens hemsida.


Utbildningen Skotta säkert har som mål att minska antalet skador på tak i samband med takskottning. Nu lanseras webbutbildningen på engelska, sedan tidigare finns den på svenska. Utbildningen består av en kurs och ett prov. Om deltagaren får godkänt resultat på provet så blir personen licensierad takskottare. Licensen gäller tills vidare.

Läs mer här