LICENSIERINGSPROJEKTET SKOTTA SÄKERT SKA FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN SAMT MINSKA OMFATTNINGEN AV SKADOR PÅ BYGGNADER, ANNAN EGENDOM OCH INTE MINST PERSONER, I SAMBAND MED SNÖSKOTTNING AV TAK.

Seriösa företag har Skotta säkert-licens!
Fastighetsägarna har ett stort ansvar för att takskottningen blir gjort på ett säkert sätt, både av hänsyn till de som utför snöskottningen på taken och till de privatpersoner som befinner sig på gatan. Allt fler fastighetsägare ställer krav på att entreprenörerna som de anlitar för takskottningsarbetet har rätt kompetens och är licensierade. Något som vi som bransch och arbetsgivarförbund är mycket glada för.

Vår målsättning är att alla som skottar snö på taken ska vara licensierade takskottare. Sen 2012 har vi utbildat över 6 000 licensierade snöskottare. Enligt en skaderapport från Säkra stenstaden AB har vi uppnått vår nollvision på hugghålsskador på tak vintern 2016-2017, vilket är en stor bragd för branschen!

Under hösten 2017 kommer vi att starta upp ett nytt utbildningskoncept för Skotta säkert, som vi hoppas ska leda till att fler får kunskap om säker takskottning, förbättrar arbetsmiljön, minskar onödiga skador på personer, fastigheter och egendom samt reducerar svart arbete på marknaden.

Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.