LICENSIERINGSPROJEKTET SKOTTA SÄKERT SKA FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN SAMT MINSKA OMFATTNINGEN AV SKADOR PÅ BYGGNADER, ANNAN EGENDOM OCH INTE MINST PERSONER, I SAMBAND MED SNÖSKOTTNING AV TAK.

Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med försäkringsbranschen.