Nu har vintern kommit på allvar, vilket bland annat innebär att snö och is kommer att samlas på taken i stora delar av landet. Borttagningen av snö- och is på taken har tidigare år orsakat både tragiska dödsfall och skador på människor, fastigheter och annan egendom. De senaste åren har därför <href=”http://pvforetagen.se/”>Plåt & Ventföretagen arbetat aktivt med att vända denna trend och detta har nu gett synbara resultat. Ett av de skadeförebyggande projekt som förbundet har valt att satsa på är Skotta säkert – ett licensieringssystem som har lett till ökad säkerhet vid skottning av tak.

Läs hela pressmeddelandet här