Den kommande vintern är den fjärde i ordningen sedan Skotta säkert infördes och eftersom giltighetstiden för en licens är fem år innebär detta att samtliga licenser kommer gälla vintern 2015-2016. Nästa år kommer dock vissa av licenserna gå ut och det kan därför vara en god idé att ha detta i åtanke när du planerar den framtida verksamheten. Inte minst med tanke på att väldigt många licenser löper ut samtidigt nästa år, kan den som vill undvika köer och överbokade kurser givetvis uppdatera utbildningen redan i år.

Aktuella kurstillfällen hittar du om du klickar här!

Har du eventuella frågor rörande uppdatering av snöskottningslicens kan du kontakta Alexander Iliev, jurist på Plåt & Ventföretagen och ansvarig för Skotta säkert, på telefon 08-762 75 93.