Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom. Det är vi på Plåt & Ventföretagen väldigt stolta över.

Plåt & Ventföretagen vill i samarbete med försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer fortsätta ett aktivt arbete för att uppnå följande:

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Öka säkerheten för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Öka antalet seriösa aktörer.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.

Skotta säkert-licens bör vara ett krav som fastighetsägaren ställer när den anlitar företag för takskottning.

Klicka här för att ladda ner de allmänna villkoren för Skotta säkert-licensieringen!
Skotta säkert genomförs av Plåt & Ventföretagen