Om Skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet vid skottning av tak. Projektet leds av bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen.

Vår målsättning är att alla som skottar snö på taken ska vara licensierade takskottare. Sedan projektet startade 2012 har över 8 000 personer licensierat sig enligt Skotta säkert. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom. Det är vi på Plåt & Ventföretagen väldigt stolta över.

Plåt & Ventföretagen vill i samarbete med försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer, fortsätta ett aktivt arbete för att uppnå följande:

  • Öka tryggheten för allmänheten
  • Skapa säkrare arbetsmiljö för takskottarna
  • Skapa krav på fler seriösa aktörer i branschen
  • Reducera antalet skador på personer, material och egendom

Skotta säkert-licens bör vara ett krav som fastighetsägaren ställer när den anlitar företag för takskottning. Under hösten 2017 uppdaterades utbildningskonceptet för Skotta säkert. De som genomför Skotta säkert-utbildningen accepterar att följa de allmänna villkoren för licensen. Här kan du läsa de allmänna villkoren.

Här kan du läsa Plåt & Ventföretagens personuppgiftspolicy Skotta Säkert.

Stort tack till Ola J:s plåt och Lisa Jonsson som lät oss fotografera deras arbete inför och under takskottningssäsongen 2018.