För fastighetsägare:

Gäller försäkringen om taket skadas vid skottning?

Fastighetsägare har ett stort ansvar för att takskottningen blir gjort på ett säkert sätt, både av hänsyn till de som utför snöskottningen på taken och till de privatpersoner som befinner sig på gatan.

Allt fler fastighetsägare ställer krav på att entreprenörerna som de anlitar för takskottningsarbetet har rätt kompetens och är licensierade. Något som vi på bransch- och arbetsgivarförbundet Plåt & Ventföretagen är mycket glada för.

Krav från försäkringsbolag
Många försäkringsbolag ställer krav på att takskottarna är licensierade för att försäkringen för fastigheten ska gälla. Licensierade takskottare får genom utbildningen ett helhetstänk där de lär sig att använda rätt säkerhets- och skottningsverktyg, rutiner för att spärra av området nedanför taket och att ta hänsyn till egendom som kan ta skada av fallande is och snö under takskottningen.

Genom att fastighetsägare använder sig av ett företag med Skotta säkert-licens så kvalitetssäkras arbetet. Utförandet på taket dokumenteras också för framtida eventuella klagomål från boende, er fastighetsägare och tredje man.

Fråga ert försäkringsbolag vilka förmåner de kan erbjuda när ni anlitar företag med Skotta säkert-licens.

Hitta Skotta säkert-licensierade företag

Skotta säkert ökar tryggheten för allmänheten