Gäller försäkringen om taket skadas vid skottning?
Troligtvis inte. Dessutom kan det vara svårt att veta exakt när ”skadan” på taket uppkom, vilket skapar långdragna dialoger med entreprenören. Genom att du som fastighetsägare använder dig av ett företag med Skotta säkert-licens så kvalitetssäkrar du arbetet. Utförandet på taket dokumenteras också för framtida eventuella klagomål från boende, er fastighetsägare och tredje man.

Fråga ert försäkringsbolag vilka förmåner de kan erbjuda när ni anlitar företag med Skotta säkert-licens.

Här hittar du företag licenserade enligt Skotta säkert >>