Från hösten 2019 är inte längre utbildningsmaterial som inköptes före hösten 2017 giltigt. Vi hänvisar istället till Skotta säkerts webbutbildning som beställs via Plåt & Ventföretagens webbshop.

Läs mer om webbutbildningen här.