Bli handledare

Gör så här för att bli handledare i Skotta säkert

1. Boka in dig på ett kurstillfälle. Priset skiljer sig beroende på om du är medlem i Plåt & Ventföretagen eller inte. Medlemspris: 3 000 kronor exklusive moms. Icke medlem: 5 000 kronor exklusive moms. I priset ingår handledarbok, Skotta säkert-väst, licenskort och kunskapsprov.

2. Delta på kursen. Tid och plats står i bokningsbekräftelsen. Kursen tar tre timmar och innehåller bland annat taksäkerhet, val av verktyg och avslutas med ett skriftligt prov.

3. Inom en vecka får du besked om du klarade provet eller inte. Om du inte klarade provet får du kontakta din kursledare. När provet är godkänt får du en Skotta säkert-väst och ett licenskort skickat till dig som bevisar att du är licensierad takskottare. Licensen är giltig i fem år. Nu har du behörighet att utbilda och licensiera takskottare.

 

Webbutbildning för Skotta säkert

Hösten 2018 kommer Plåt & Ventföretagen att lansera en webbutbildning för takskottare. De som väljer att genomföra webbutbildningen behöver inte utbilda handledare och utbildningen sker via företagets egen dator. Det kommer fortfarande att vara möjligt att utbilda handledare och takskottare med handböcker och utbildningstillfällen. Mer information om webbutbildningen kommer under 2018.

Aktuella kurstillfällen: Handledarutbildning

Seriösa företag har Skotta säkert-licens