Detta gäller om du som handledare ny-utbildar andra i Skotta säkert eller om du skall förnya gamla licenser

  1. När du ska utbilda takskottare behöver du beställa utbildningsmaterial i god tid. I utbildningsmaterialet ingår utbildningsbok, Skotta säkert-väst, kunskapsprov och facit. Det går ett utbildningspaket per deltagare i kursen och deltagarna behåller sina utbildningsböcker. Med varje utbildningspaket medföljer rätt att beställa ett licenskort efter godkänt slutprov.
    Medlemmar i Plåt & Ventföretagen ska logga in i webbshopen för att få medlemspris. Icke medlemmar kan beställa utan att logga in. Medlemmar loggar in med företagets e-postadress som de har angett till Plåt & Ventföretagen och det lösenord som de fick när de blev medlemmar.
  2. Nu kan du genomföra din kurs. Använd gärna powerpointpresentationen. Du som gått en handledarkurs efter oktober 2017 kan använda presentationen du fick vid kurstillfället. Gick du en tidigare handledarkurs eller har förlorat din presentation kan du ladda ner den här.
  3. Efter att kursdeltagarna genomfört utbildningen och fått godkänt på provet så beställer du licenskorten till deltagarna. Du fyller då i denna excel-fil med bland annat deltagarnas förnamn, efternamn, personnummer samt ordernumret som du fick när du beställde utbildningsmaterialet.

Lycka till!