Gå direkt till:

Ska ditt företag skotta tak i vinter? Är ni rätt rustade?
De flesta av landets försäkringsbolag ställer numera krav på att fastighetsägare anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert. Så det finns all anledning att licensiera samtliga medarbetare så snart som möjligt. Företag som arbetar med takskottning tar i dagsläget en stor risk, då många försäkringar har undantag för takskottning eller krav på hur du ska utföra arbetet. Så börja med att kontrollera vad som gäller i din försäkring och fråga vilka förmåner som följer med en licens enligt Skotta säkert!

Oavsett försäkringsbolagens förmåner, ger licensen för Skotta säkert trygghet. Främst för att du höjer kvaliteten och får ett säkrare utförande för alla parter, men du skapar också ett arbetssätt där du undviker framtida diskussioner om vem som orsakat vad. Målet är att vi ska få skadefria arbetsmiljöer för alla som arbetar med takskottning samt minimera skador på egendom. Försäkringsbolaget Säkra att tagit fram en lista med tips när det gäller försäkring, se listan här.

OBS! Tänk på att om du anlitar underentreprenörer ska även de vara licensierade.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN FINNER DU HÄR:
Handledarutbildning
Förnya licens (för de som redan har gått handledarutbildningen)

Västar_skottasäkert

Så här blir du och ditt företag licensierade enligt Skotta säkert:
Samtliga av Plåt & Ventföretagens företagsrådgivare håller kurser för handledare, vilka i sin tur har rätt att utbilda och licensiera takskottare. Vi rekommenderar alla företag att utbilda en egen handledare.

Beställ Skotta säkert-material
Skotta säkert är en kvalitetsstämpel. Alla som har licensierats enligt Skotta säkert har rätt att bära Skotta säkerts egen varselväst. Beställningar av till exempel västar och utbildningsmaterial görs på Plåt & Ventföretagens hemsida. Klicka här för att komma direkt till sidan där du kan beställa materialet.

Avtal
Medlemmar i Plåt & Ventföretagen har tillgång till avtalsmallar för takskottning. De hittar du här.

Vid frågor beträffande tillämpningen av något av avtalen, kontakta Plåt & Ventföretagens jurister. Kontaktuppgifter hittar du här.