För snö- och isfria tak

Innan snön kommer är det en självklarhet att arbetsgivaren som åtar sig snöskottning för hustak gör en noggrann riskanalys av taket. Arbetsgivaren ansvarar för att takens säkerhetsanordningar är i gott skick och bör därför förbereda sig inför vinterns aktiviteter. Ibland finns det även anledning att ställa kompletterande krav på taktsäkerheten, något som alla vinner på. Det är fortfarande ett tag kvar innan den första snön kommer, men innan du vet ordet av har vintern tagit sitt grepp och ett snötäcke ligger över take. Ta därför tillfället i akt och gör din riskanalys redan nu.

Nu är hösten här och då dröjer det inte länge förrän snön lyser vit på taken i stora delar av landet. För alla ni som har taket som arbetsplats är det därför viktigt att ni se över era fallskydd och annan säkerhetsutrustning. Men se till att göra det i god tid innan era uppdragsgivarna ringer och vill ha er hjälp. Och om du och dina anställda ännu inte har gått Skotta säkert-utbildningen är det även hög tid för det. Aktuella kurstillfällen hittar du här!

Nu har vintern kommit på allvar, vilket bland annat innebär att snö och is kommer att samlas på taken i stora delar av landet. Borttagningen av snö- och is på taken har tidigare år orsakat både tragiska dödsfall och skador på människor, fastigheter och annan egendom. De senaste åren har därför Plåt & Ventföretagen arbetat aktivt med att vända denna trend och detta har nu gett synbara resultat. Ett av de skadeförebyggande projekt som förbundet har valt att satsa på är Skotta säkert. Ett licensieringssystem som har lett till ökad säkerhet vid skottning av tak.

Läs hela pressmeddelandet här

Den kommande vintern är den fjärde i ordningen sedan Skotta säkert infördes och eftersom giltighetstiden för en licens är fem år innebär detta att samtliga licenser kommer gälla vintern 2015-2016. Nästa år kommer dock vissa av licenserna gå ut och det kan därför vara en god idé att ha detta i åtanke när du planerar den framtida verksamheten. Inte minst med tanke på att väldigt många licenser löper ut samtidigt nästa år, kan den som vill undvika köer och överbokade kurser givetvis uppdatera utbildningen redan i år.

Aktuella kurstillfällen hittar du om du klickar här!

Har du eventuella frågor rörande uppdatering av snöskottningslicens kan du kontakta Alexander Iliev, jurist på Plåt & Ventföretagen och ansvarig för Skotta säkert, på telefon 08-762 75 93.

Snöskottningsperioden är i full gång i stora delar av Sverige. Inte bara på gator och på torg utan även i högsta grad på taken. Entreprenörföretagen har alltid arbetat för att vända denna trend och nu visar det sig att dessa satsningar har gett synbara resultat. Den största av dessa satsningar är Skotta säkert – ett utbildningsprogram och licenskrav för säkrare takskottning.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på Entreprenörföretagens hemsida

Den 5 november avslutades den informationsturné om Skotta säkert som Entreprenörföretagen har genomfört de senaste veckorna. Under turnén har vi besökt ett antal orter i norra Sverige för att berätta mer om licensieringssystemet för säker takskottning för främst fastighetsägare, förvaltare och för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på Entreprenörföretagens hemsida