För snö- och isfria tak

Under vintern är många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i behov av takskottning och eftersom arbetet måste bli utfört på ett kontrollerat, säkert och professionellt sätt bör licenserade takskottare alltid anlitas. Takskottare som är licenserade enligt Skotta säkert har god kunskap om hur de ska arbeta för att undvika skador på fastigheten, person och egendom.

Läs hela pressmeddelandet å Plåt & Ventföretagens pressida!

Plåt & Ventföretagen deltar på Bostadsrättsmässan 17–18 november på Kistamässan i Stockholm. Förbundet deltar på mässan för att berätta om vikten av att använda licenserade takskottare. ”Många fastighetsägare är inte medvetna om att de flesta försäkringar ställer krav på att takskottarna ska vara licenserade. Vi deltar på Bostadsrättsmässan för att upplysa fastighetsägare om fördelarna med att anlita licenserade takskottare, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Läs mer på Plåt & Ventföretagens pressida

År 2012 startade Plåt & Ventföretagen utbildningen Skotta säkert med målet att öka säkerheten kring skottning av tak. Satsningen har gett goda resultat då många av landets försäkringsbolag har rapporterat att skador på personer, fastigheter och egendom har sjunkit de senaste vintrarna. ”Vi är väldigt nöjda med Skotta säkert och att de anmälda skadorna har minskat påtagligt de senaste vintrarna”, säger Hans Eriksson, biträdande förhandlingschef och talesperson för Skotta säkert på Plåt & Ventföretagen.

Läs hela pressmeddelandet på Plåt & Ventföretagens pressida

Nu finns höstens och vinterns kurstillfällen för Skotta säkert upplagda på Plåt & Ventföretagens hemsida. Kurstillfällena ges runt om i landet. I år är det två typer av utbildningar som genomförs, den vanliga handledarutbildningen och en förnyelse av licens för de handledare som gick utbildningen 2012. Licensen är giltig i fem år därför behöver de som gick utbildningen 2012 förnya sin licens.

Här kan du anmäla dig till handledarutbildningen
Här anmäler du dig till att förnya licensen

Innan snön kommer är det en självklarhet att arbetsgivaren som åtar sig snöskottning för hustak gör en noggrann riskanalys av taket. Arbetsgivaren ansvarar för att takens säkerhetsanordningar är i gott skick och bör därför förbereda sig inför vinterns aktiviteter. Ibland finns det även anledning att ställa kompletterande krav på taktsäkerheten, något som alla vinner på. Det är fortfarande ett tag kvar innan den första snön kommer, men innan du vet ordet av har vintern tagit sitt grepp och ett snötäcke ligger över take. Ta därför tillfället i akt och gör din riskanalys redan nu.

Nu är hösten här och då dröjer det inte länge förrän snön lyser vit på taken i stora delar av landet. För alla ni som har taket som arbetsplats är det därför viktigt att ni se över era fallskydd och annan säkerhetsutrustning. Men se till att göra det i god tid innan era uppdragsgivarna ringer och vill ha er hjälp. Och om du och dina anställda ännu inte har gått Skotta säkert-utbildningen är det även hög tid för det. Aktuella kurstillfällen hittar du här!

Nu har vintern kommit på allvar, vilket bland annat innebär att snö och is kommer att samlas på taken i stora delar av landet. Borttagningen av snö- och is på taken har tidigare år orsakat både tragiska dödsfall och skador på människor, fastigheter och annan egendom. De senaste åren har därför Plåt & Ventföretagen arbetat aktivt med att vända denna trend och detta har nu gett synbara resultat. Ett av de skadeförebyggande projekt som förbundet har valt att satsa på är Skotta säkert. Ett licensieringssystem som har lett till ökad säkerhet vid skottning av tak.

Läs hela pressmeddelandet här

Den kommande vintern är den fjärde i ordningen sedan Skotta säkert infördes och eftersom giltighetstiden för en licens är fem år innebär detta att samtliga licenser kommer gälla vintern 2015-2016. Nästa år kommer dock vissa av licenserna gå ut och det kan därför vara en god idé att ha detta i åtanke när du planerar den framtida verksamheten. Inte minst med tanke på att väldigt många licenser löper ut samtidigt nästa år, kan den som vill undvika köer och överbokade kurser givetvis uppdatera utbildningen redan i år.

Aktuella kurstillfällen hittar du om du klickar här!

Har du eventuella frågor rörande uppdatering av snöskottningslicens kan du kontakta Alexander Iliev, jurist på Plåt & Ventföretagen och ansvarig för Skotta säkert, på telefon 08-762 75 93.