År 2012 startade Plåt & Ventföretagen utbildningen Skotta säkert med målet att öka säkerheten kring skottning av tak. Satsningen har gett goda resultat då många av landets försäkringsbolag har rapporterat att skador på personer, fastigheter och egendom har sjunkit de senaste vintrarna. ”Vi är väldigt nöjda med Skotta säkert och att de anmälda skadorna har minskat påtagligt de senaste vintrarna”, säger Hans Eriksson, biträdande förhandlingschef och talesperson för Skotta säkert på Plåt & Ventföretagen.

Läs hela pressmeddelandet på Plåt & Ventföretagens pressida