Plåt & Ventföretagen deltar på Bostadsrättsmässan 17–18 november på Kistamässan i Stockholm. Förbundet deltar på mässan för att berätta om vikten av att använda licenserade takskottare. ”Många fastighetsägare är inte medvetna om att de flesta försäkringar ställer krav på att takskottarna ska vara licenserade. Vi deltar på Bostadsrättsmässan för att upplysa fastighetsägare om fördelarna med att anlita licenserade takskottare, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Läs mer på Plåt & Ventföretagens pressida