För att öka säkerheten för takskottare tog Plåt & Ventföretagen för fyra år sedan initiativ till licensutbildningen Skotta säkert. Det har minskat antalet olyckor, säger Alexander Iliev, som är ansvarig för satsningen.

Läs hela artikeln på Prevent.se