Nu har vintern kommit på allvar, vilket bland annat innebär att snö och is kommer att samlas på taken i stora delar av landet. Borttagningen av snö- och is på taken har tidigare år orsakat både tragiska dödsfall och skador på människor, fastigheter och annan egendom. De senaste åren har därför Plåt & Ventföretagen arbetat aktivt med att vända denna trend och detta har nu gett synbara resultat. Ett av de skadeförebyggande projekt som förbundet har valt att satsa på är Skotta säkert. Ett licensieringssystem som har lett till ökad säkerhet vid skottning av tak.

Läs hela pressmeddelandet här